Phần Mềm Quản Lý Nhà Hàng

Biến chiếc điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng của bạn thành máy POS mạnh mẽ. Dễ dàng quản lý doanh số, hàng tồn kho và nhân viên. Tương tác với khách hàng và tăng doanh thu của bạn. Cho dù bạn có một hoặc nhiều cửa hàng, các công cụ của chúng tôi sẽ vẫn phù hợp với nhu cầu kinh doanh của bạn.

Biến điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng của bạn thành một máy bán hàng dễ sử dụng

Không bao giờ gặp tình trạng hết hàng

Truy cập báo cáo của bạn từ điện thoại thông minh, máy tính bảng hoặc máy tính mọi lúc, mọi nơi

Dễ dàng quản lý nhân viên của bạn và đưa ra các quyết định công bằng

Giúp cho khách hàng vãng lai quay lại nhiều hơn

Phát triển doanh nghiệp của bạn từ một cửa hàng thành vài trăm cửa hàng

Chấp nhận một cách liền mạch bất kỳ phương thức thanh toán nào mà khách hàng của bạn muốn